De visuelle nyheder · uge 23

De visuelle nyheder · uge 23

De visu­elle nyhe­der udkom­mer lidt sent i dag, men det er fordi, jeg stod sent op. I går var der nem­lig Ping­Pri­sen i Vega, dan­ske teg­ne­se­ri­ers pris­ud­de­ling. Det var med kul­tur­mi­ni­ster, teg­ne­se­ri­e­nør­der, fadøl og hyg­ge­snak til langt ud på nat­ten. Hvis du er til teg­ne­se­rier skulle du i det hele tage følge Copen­ha­gen Comics, som er … Læs mere →

De visuelle nyheder · Uge 22

De visuelle nyheder · Uge 22

Mas­simo Vig­nelli, offent­lig it, far­ver på brands og hvis Dis­ney lavede Game of Thrones.

De visuelle nyheder · uge 20

De visuelle nyheder · uge 20

Vote­man, Typo­Ber­lin, sjov med Lars Løkke, info­gra­fik om patent­dom­sto­len og film om histo­risk design.

De visuelle nyheder · uge 19

De visuelle nyheder · uge 19

Nyt om visu­elle iden­ti­te­ter, skrift­ty­per, illu­stra­tion, tips til kre­a­ti­vi­tet og ondt i øjnene, et nyt podcast og ikke mindst årets Twittercensus.

De visuelle nyheder · Uge 18

De visuelle nyheder · Uge 18

Jes­sica His­che har åbnet en shop og Ste­fan Sag­mei­ster har for en gangs skyld lavet noget knap så godt,

Wes Andersons grafiske øje

Wes Andersons grafiske øje

Rek­vi­sit­terne i Wes Ander­sons film, The Grand Buda­pest Hotel, The Royal Tenen­baums og Moon­rise King­dom er noget ud over det usædvanlige.

Visuelle nyheder · uge 17

27. april 2014 | Nyheder | 2 kommentarer
Visuelle nyheder · uge 17

Mat­t­hew Car­ter, emballage-​​tricks, hand­let­te­ring og nørdnews.

Køkkenbogs– og klassikerguide som flowchart

Køkkenbogs– og klassikerguide som flowchart

Ander­le­des annon­cer for bøger – lavet som flow­charts. Info­gra­fik kan bru­ges til kampag­ner, mar­keds­fø­ring, for­mid­ling, underholdning …