Køkkenbogs– og klassikerguide som flowchart

Køkkenbogs– og klassikerguide som flowchart

Ander­le­des annon­cer for bøger – lavet som flow­charts. Info­gra­fik kan bru­ges til kampag­ner, mar­keds­fø­ring, for­mid­ling, underholdning …

De visuelle nyheder · uge 15

De visuelle nyheder · uge 15

Typo­gra­fisk slad­der, trends og humor, fine teg­nin­ger, gode iden­ti­te­ter og brug­bare webapps.

Grafik til Twedagsbar

Grafik til Twedagsbar

Gra­fik, pla­ka­ter, nav­ne­la­bels til Twe­dags­bar 4-​​års fød­sels­dag. Hip­ster­fonte, sky­line og pang­far­ver blev til lag-​​på-​​lag grafik.

De visuelle nyheder · uge 14

De visuelle nyheder · uge 14

Gara­mond kan ikke spare USA for 400 mio$, Erik Spie­ker­man er sej, det er Dis­ney også, hvad er x-​​højde og hvem har lavet ver­dens smuk­ke­ste blyanter.

De visuelle nyheder · uge 13

De visuelle nyheder · uge 13

Wes Ander­sons hang til sym­me­tri og ens­ar­tede far­ve­pa­let­ter, forårs-​​twedagsbar, inter­view med Teg­ne­se­ri­e­rå­dets for­mand og nye skrifttyper.

Kalligrafi workshop

Kalligrafi workshop

Kal­li­grafi wor­ks­hop i ita­li­ensk bred­pen­ne­kur­siv. Ja, det er nør­det og ja det er vir­ke­lig sjovt og frustrerende.

Lav en gif-​​blog i 3 trin

25. marts 2014 | Guides | 2 kommentarer
Lav en gif-​​blog i 3 trin

Guide til at lave dine egne gif­fer og oprette en Tumblr-​​blog på nulkommasplitsekund.

De visuelle nyheder

De visuelle nyheder

Ny for­mand i Dansk Teg­ne­se­ri­e­råd, ny kate­gori i Ping­Pri­sen, kur­sus i bla­ck­let­ter og dyg­tige illu­stra­to­rer: De visu­elle nyheder.